Studying by candlelight


I Åfjord kommune selges nedlagt småbruk, 13 mål var dyrket, 56 mål utmark
På utmark 2 hytter. Her er enda 2 hyttetomter til salgs.
Det er strandrett. Husene ligger 100 m fra sjøen.

Bilde

Se opgså her


Smølaweb   Annies Gjestekro

E-post